Brachypelma smithi, или Brachypelma hamorii

Brachypelma smithi, или Brachypelma hamorii