Анолис личи (Anolis leachi)

Анолис личи (Anolis leachi)