Лягушка-бык(Lithobates catesbeiana)

Лягушка-бык(Lithobates catesbeiana)